tel.: 733 316 973

Dornova metoda pro koně

Co je Dornova metoda?

Jedná se o celostní metodu, díky které můžeme srovnat opěrný aparát koně. Zaměřuje se prvotně na usazování kloubů, na jednotlivé obratle a měkké tkáně s tím spojené. Tato jemná technika navrací všechny tyto složky na fyziologické místo.

 

Kdy Dornova metoda pomáhá u koní?

  • Hlavním důvodem, proč se kosti dostanou do nefyziologického postavení, jsou koňské sporty od rekreačního ježdění až po parkury a dostihové závody. Každý pád koně, naražení do překážky, uklouznutí, nebo špatný sed jezdce či sedla, zapříčiňuje disbalanci v těle koně v postavení kostí.
  •  
  • K nesprávnému postavení kostry však dochází mnohdy už při komplikovaných porodech nebo při vývoji hříběte, kdy může dojít k zaklíněné hlavičce v porodních cestách, zalehnutí klisnou hříběte, špatnému ošetření kováře či veterináře. Rozhodně koním neprospívá brzké obsedání, protože tělo je stále ve vývinu a nadměrná zátěž jezdce mu příliš zatěžuje ještě docela slabé kosti a klouby.

Foto: Martin Duna

Jak Dornova metoda probíhá?

 

Na začátku se trochu seznámím s Vámi a samozřejmě s koníkem. Vyplníme společně kartu, ve které se zaměříme na to, co koně trápí, a ujistíme se, že nejsou žádné kontraindikace bránící terapii. Poprosím Vás, abyste koníka provedli.  Poté začneme se samotnou Dornovou metodou, kde Vás poprosím o spolupráci při manipulaci s koníkem.

Co je po terapii zapotřebí?

 

Důležitou součástí, aby dornova metoda mohla správně působit, je klidový režim. Koník by měl být po ošetření 3 dny bez větší fyzické zátěže, jako jsou závody, tréninky nebo větší dovádění, kde by mohlo docházet k pádům, vyhazování, nárazům a prudkému brzdění.

  • Dornova metoda se také často využívá po operacích, kdy je kůň při narkóze uveden do poloh jemu nepřirozených. Svaly jsou v té chvíli úplně uvolnění, tudíž nemohou kontrolovat postavení kostí.

Toto poděkování patří nejen Andree Áji Dunové, ale také MVDr. Lence Zemanové, která se věnuje především koníkům a učí nás, jak správně pracovat s těmito úžasnými tvory, jak jim co nejúčinněji pomoci a také jak se vyhnout kopanci.

Foto: Martin Duna

@ 2017